Kallelse till extra riksårsmöte

Onsdagen den 20 oktober har vi extra riksårsmöte! Då väljer vi ett till språkrör och en ledamot till riksstyrelsen. Vi antar även en valplan och valbudget för valåret 2022! Det blir jättespännande! Använd din röst som medlem och var med och påverka Gröna Studenters framtid!

Tid: Den 20 oktober 2021 klockan 18.00–20.00 är det extra riksårsmöte för Gröna Studenter. 

Plats: Digitalt, du får en länk efter anmälan.

Anmälan: Sista dag att anmäla sig är 17 oktober. Anmäl dig här

Eftersom det är ett extra riksårsmöte så behandlas enbart de punkter som på förhand beslutats av riksstyrelsen, sen nedan dagordning. 

Alla medlemmar i Gröna Studenter har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet. Stödmedlemmar har närvarorätt samt yttranderätt.

Handlingarna

Riksvalberedningens förslag till språkrör och ledamöter i riksstyrelsen

Riksstyrelsens förslag till valplan och valbudget

Dagordning

  • Mötets öppnande
  • Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare
  • Beslut om mötet behörigen kallats
  • Fastställande av dagordning
  • Fastställande av arbetsordning
  • Val av språkrör
  • Val av styrelseledamot
  • Beslut om valplan
  • Beslut om valbudget
  • Mötets avslutande
EnglishFrenchGermanSwedish