Skip to content
Menu
AKTUELLT

riksårsmötet

Varmt välkommen till riksårsmöte för Gröna Studenter som äger rum den 18-19 mars i Stockholm. Vi samlas för att fira vårt arbete och ta demokratiska beslut om bland annat: 

 • motioner med förslag från medlemmar, varav en del kan komma att lämnas till Miljöpartiets kongress.
 • vilka som ska företräda Gröna Studenter såsom våra språkrör och ombud på Miljöpartiets kongress.
 • vad Gröna Studenter ska ha för vision och verksamhet, exempelvis utbildningar och kampanjer.
Samtliga punkter som ska beslutas om finner du i dagordningen som har skickats ut med kallelsen till alla medlemmar.

Anmäl dig som ombud

Alla medlemmar som anmäler sig innan sista anmälningsdag har enligt stadgarna rätt att vara med som ombud. Alla ombud har rätt att argumentera (yttra sig), lämna förslag (yrka) och rösta om allt.

Du behöver inte ha förkunskaper utan lär dig allt under mötet. Om behov finns har vi också en genomgång innan mötet om hur allt går till.

Att ha varit med på ett riksårsmöte är en bra erfarenhet om du vill vara med och driva en lokalavdelning. Framför allt är det roligt att träffas och att tillsammans utveckla och driva vår rörelse. 

Anmäl dig senast den 20 februari för att delta som ombud på riksårsmötet. För att täcka deltagares kostnader tar vi ut en deltagaravgift. Mer information finns i anmälningsformuläret. 

kandidera och nominera

Du kan som medlem ställa upp i valen som sker på riksårsmötet genom att kandidera till att bli föreslagen av riksvalberedningen. Om du inte blir föreslagen av valberedningen kan du kandidera på riksårsmötet (alltså kandidera mot det förslag som valberedningen har lämnat).

Medlemmar eller lokalavdelningar kan även till riksvalberedningen nominera medlemmar som är intresserade av att bli valda, och på årsmötet föreslå andra än riksvalberedningens förslag (förutsatt att ert förslag ställer upp).

Följande uppdrag kan ni kandidera och nominera till:

 • Språkrör för Gröna Studenter
 • Sammankallande i Gröna Studenters riksstyrelse
 • Kassör i Gröna Studenters riksstyrelse
 • Ledamot i Gröna Studenters riksstyrelse
 • Ledamot i Gröna Studenters riksvalberedning
 • Riksrevisor för Gröna Studenter
 • Ombud till Miljöpartiets kongress
 • Representant i Miljöpartiets riksvalberedning

Sista dag att kandidera och nominera är den 1 februari

För att komma i kontakt med riksvalberedningen mejla till: valberedningen@gronastudenter.se

skriv motioner

Medlemmar och lokalavdelningar kan lämna förslag till riksårsmötet i form av motioner. Ett förslag kan handla om vad som helst som rör Gröna Studenter och Miljöpartiet.

Motioner ska vara riksstyrelsen tillhanda senast den 10 februari via styrelsen@gronastudenter.se. Det gäller även motioner med förslag som ni vill att Gröna Studenter ska driva på Miljöpartiets kongress.

För alla inkomna motioner skriver riksstyrelsen ett motionssvar, som med motionerna kommer med i möteshandlingarna.

Innan ni skriver en motion är det varmt rekommenderat att läsa igenom motionsguiden. Hör också gärna av er till någon av oss på riksorganisationen för att få stöd och bolla idéer. 

propositioner från riksstyrelsen

Riksstyrelsen har till riksårsmötet tagit fram förslag på Gröna Studenters vision 2026, verksamhetsplan 2023, rambudget 2023 och motioner till Miljöpartiets kongress

Bli medlem

Medlemskapet är gratis och du kan gå med oavsett ålder och om du studerar eller inte. Som medlem får du fri tillgång till utbildningar, träffar och evenemang. Välkommen!

Dela sidan!

Hjälp oss sprida ordet om Gröna Studenter! Ju fler som får veta om oss desto mer kan vi i Sveriges gröna studentförbund växa.

Om oss

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund.

Är du nyfiken på att engagera dig? Hör av dig till din lokala ledare.

Kontakt

Gröna Studenter
Pustegränd 3
11820 Stockholm
info@gronastudenter.se