Riksårsmötet 2022

Varmt välkommen till digitalt riksårsmötet för Gröna Studenter som äger rum den 2 mars!

Vi samlas för att ta en massa demokratiska beslut om vilka som ska företräda Gröna Studenter och vad Gröna Studenter ska göra för verksamhet och fördela sina resurser på.

Tid: 2 mars kl. 17.00–20.00
Plats: Digitalt (du får länk efter anmälan)

Möteshandlingar.pdf

Riksvalberedningens förslag.pdf

Förslag till rikssvalberedning.pdf

Anmälan

Alla medlemmar i Gröna Studenter har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet. Stödmedlemmar har närvarorätt samt yttranderätt.

Efter anmälan får du länken till mötet.