Beställ kampanjmaterial

Uppge följande i beställningen som ni gör till info@gronastudenter.se:

– Antal av varje rubrik och format
– Leveransadress
– Om det är Gröna Studenter riks eller en MP-avdelning som ska betala?
– Ev. MP-avdelningens fakturaadress (både en postadress och en mejladress).
Om MP-avdelningen har en skrivare eller ett tryckeri kan ni istället beställa original färdiga att skriva ut.

Affischer A3

Det är fem olika affischer. Två generella utan politiska budskap och tre med våra områden i det kommande valmanifestet. Affischen med QR-kod passar bra att kombinera med någon av de andra affischerna.

Flygblad A5

Det är fyra olika flygblad varav alla tar upp vårt kommande valmanifest. En är övergripande om alla tre områdena och sedan finns en vardera per område.