Studenters ekonomi

Dagens trygghetssystem är konstruerade på ett sätt som bromsar möjligheterna till ett livslångt lärande. Studenter som får barn under sin studietid och föräldrar som väljer att satsa på utbildning möter en tuff ekonomisk situation eftersom dagens föräldrapenning inte är anpassad för studerande. Vi vill att det ska bli lättare att kunna gå mellan arbete och studier, även för den som vill studera senare i livet.

Vi lever i ett samhälle som är under förändring. När vi gör nödvändiga förändringar för att rädda planeten från klimat- och miljöförändringarna så kommer också arbetsmarknaden att ändras. Till detta kommer en digitalisering som ytterligare ändrar våra arbeten. Att ge människor möjlighet till ett livslångt lärande, för att vidareutbilda sig eller byta bransch när omgivningen så kräver, är därför av stor vikt. Därför måste finansieringen av studier förändras. Vi vill ge studerande fler möjligheter att kunna få ekonomiskt stöd även efter att CSN-veckorna tagit slut.

Regelverken kring uttag och återbetalning av studiemedel är föråldrade och illa anpassade efter studenters individuella behov. Samtidigt som flexibiliteten måste öka för uttag av studiemedel behöver studenter en ökad trygghet vid arbetslöshet direkt efter studier för att kunna fokusera på att komma in på arbetsmarknaden.

Gröna studenter verkar för att

– Studiebidrag ska kunna tas ut fram till pensionsåldern.

– Bidragsdelen av studiemedlet ska öka.

– Studenter ska ha rätt att utforma sin återbetalningsplan av studielånet i samråd med CSN.

– Studenter som har återbetalat delar av studielånet ska kunna få samma kvot av nya år att ta studielån för upp till en ålder av 56 år.

– Fribeloppet ska indexeras och endast räknas på inkomster från de månader som studenten får CSN.