I valrörelsen driver vi hela trettio krav. Nu i april lanserar vi detta valmanifest genom att kampanja på tjugo lärosäten i landet. Vill du kampanja med oss? Hör av dig till vår regionala valkampanjledare för ditt lärosäte.

Region Norr

Lova Hellgren

lova@gronastudenter.se

Umeå universitet
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet – Östersund

Region Stockholm

Anton Bylin

anton@gronastudenter.se

Stockholms universitet
Södertörns högskola
KTH
Karolinska institutet
Handelshögskolan
Uppsala universitet
SLU – Uppsala

Region Väst

Johan Berg

johan@gronastudenter.se

Göteborgs universitet
Chalmers
Karlstads universitet
Högskolan i Borås

Region Syd

Ella Berndes

ella@gronastudenter.se

Malmö universitet
Lunds universitet
Linneuniversitetet – Växjö
Blekinge Tekniska Högskola

Region Öst

Leonard Lönnberg

leo@gronastudenter.se

Linköpings universitet
Örebro universitet
Jönköpings universitet

Fler lärosäten

Finns ditt lärosäte inte med? Mejla till info@gronastudenter.se istället.