Nationella förtroendeuppdrag 2021-2022

Det har aldrig varit viktigare att engagera sig politiskt än nu. Klimatkrisen måste lösas och demokratin skyddas. Så gör din redan viktiga studietid ännu viktigare – se till att ta plats i Gröna Studenter nationellt!

De uppdrag som du kan kandidera och nominera till är:

  • Språkrör för Gröna Studenter. 
  • Sammankallande, kassör eller ledamot i Gröna Studenters riksstyrelse. 
  • Ombud till Miljöpartiets kongress eller representant i Miljöpartiets riksvalberedning.
  • Revisor för Gröna Studenter.

Ovan uppdrag tar Gröna Studenters riksvalberedning fram förslag på. Riksvalberedningen vill få in kandidaturer och nomineringar senast den 31 januari. Fyll i detta formulär för att kandidera och/eller nominera andra genom att mejla till valberedningen@gronastudenter.se.

Vill du sitta i riksvalberedningen?

På riksårsmötet den 6-7 mars ska även en riksvalberedning väljas. Det är riksstyrelsen som bereder förslaget till riksvalberedning. Vill du kandidera och/eller nominera mejlar du sammankallande till sofia.kamlund@mp.se