Vi i Gröna Studenter riktar vår valkampanj mot potentiella rödgröna studentväljare. I Sverige finns ett 30-tal större lärosäten och 450 000 studenter. De rödgröna brinner för global rättvisa och ökad jämlikhet och trygghet i samhället. Vår uppgift är att visa att Miljöpartiet har den bästa politiken för detta.

Som student (vare sig du är det nu, nyligen har varit det eller ska bli det) är du varmt välkommen, och hett eftertraktad, vad gäller att göra en insats med oss i Gröna Studenter. Ju fler vi är, desto fler kan vi nå. Varje röst räknas och marginalerna är små. Din insats kan göra en avgörande skillnad för om Miljöpartiet tar plats i både riksdag, regering, kommuner och regioner.

Hör av dig till den eller de kampanjledare som finns för din region. Du kan få ingå i deras kampanjteam som tillsammans har i uppgift att genomföra följande kampanjarbete ihop med våra lokalavdelningar samt Miljöpartiet och Grön Ungdom:

– Dörrknackning och gardenparties i studentbostadsområden
– Homeparties med MPs toppnamn och språkrör
– Klimatdebatter med våra språkrör och andra studentförbund
– Debatter med MP på lärosäten
– Bokbord och lådcykel vid lärosäten
– Monter på välkomstmässor
– Sociala events för studenter och medlemmar
– Affischering och social media
– Debattartiklar i lokal media

Under vecka 32 har vi valkampanj-kick-offer runt om i landet då teamen samlas och kommer igång med att kampanja. Det är ett prefekt tillfälle för dig att öva och få testa på.

För att ingå i ett team behöver du inte ha några tidigare erfarenheter utan det räcker med att du är lyhörd och engagerad. Fokus ligger på att knacka dörr i studentbostadsområden och ha en inlyssnande approach.

När du kontaktar en regional ledare är det bra att ta med följande i mejlet:

– En kort motivering till varför du ska ingå i ett kampanjteam.
– Vilken region det gäller: Norr, Syd, Väst, Öst eller Stockholm inkl. Uppsala.
– Ditt mobilnummer och var du är student.
– Hur många timmar per vecka som du kan avsätta.
– Vilka dagar/kvällar som du ev. inte kan kampanja inkl. helger.

Vad gäller arvode för att kampanja så har vi i Gröna Studenter inte råd att ge det till valarbetare utan enbart de regionala ledarna. Men du kan via ledarna höra med MP lokalt om det finns en möjlighet att MP betalar ditt arvode i så fall. Oavsett så hoppas vi att du vill göra en insats, ha kul med oss och få med dig värdefulla erfarenheter för livet!

Du är varmt välkommen att kontakta våra kampanjledare!

Region Stockholm-Uppsala

Anton Bylin

anton@gronastudenter.se

Stockholms universitet
Södertörns högskola
KTH
Karolinska institutet
Handelshögskolan

Julia Jacobsson

julia@gronastudenter.se

Uppsala universitet
SLU – Ultuna

Region väst

Johan Berg

johan@gronastudenter.se

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Chalmers
Högskolan i Borås

Astrid Eriksson Tropp

astrid@gronastudenter.se

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Chalmers
Högskolan i Borås

Region norr

Carl Otto Decker

otto@gronastudenter.se

Umeå universitet

Region syd

Ella Berndes

ella@gronastudenter.se

Malmö universitet
Lunds universitet
Linneuniversitetet – Växjö
Blekinge Tekniska Högskola
SLU – Alnarp

Anna Krantz

anna@gronastudenter.se

Malmö universitet
Lunds universitet
Linneuniversitetet – Växjö
Blekinge Tekniska Högskola
SLU – Alnarp