Bli aktiv i Gröna Studenter!

Ta kontakt med våra ledare för att komma igång med ditt engagemang. Finns ingen där du bor? Skriv då till info@gronastudenter.se så får du prata med vår organisationssekreterare.

Region Stockholm-Uppsala

Anton Bylin

anton@gronastudenter.se

Stockholms universitet
Södertörns högskola
KTH
Karolinska institutet
Handelshögskolan

Sagar Pilblad Hjerpe

saga@gronastudenter.se

Stockholms universitet
Södertörns högskola
KTH
Karolinska institutet
Handelshögskolan

Julia Jacobsson

julia@gronastudenter.se

Uppsala universitet
SLU – Ultuna

Region väst

Johan Berg

johan@gronastudenter.se

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Chalmers
Högskolan i Borås
Skövde högskola
Högskolan Väst

Astrid Eriksson Tropp

astrid@gronastudenter.se

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Chalmers
Högskolan i Borås
Skövde högskola
Högskolan Väst

Samar Madwar

samar@gronastudenter.se

Karlstads universitet

Region norr

Carl Otto Decker

otto@gronastudenter.se

Umeå universitet

Lova Hellgren

lova@gronastudenter.se

Luleå tekniska universitet, Luleå och Piteå
Musikhögskolan i Piteå

Region syd

Ella Berndes

ella@gronastudenter.se

Malmö universitet
Lunds universitet
Linneuniversitetet – Växjö
Högskolan Kristianstad
Blekinge Tekniska Högskola
SLU – Alnarp

Sigurdur Andersson

sigurdur@gronastudenter.se

Malmö universitet
Lunds universitet
SLU – Alnarp