Studenter sätter klimatfrågan främst inför valet, och är dessutom den enda väljargrupp som gör det. Inspirerade av SVT Agendas Klimatutmaningen möter vi de andra partipolitiska studentförbunden i klimatdebatter den 24-25 maj.

Debatterna berör följande teman: energi, livsmedel, transport och konsumtion. Och efter att varje del har debatterats bidrar en forskarpanel med sina vetenskapliga perspektiv på det som framfördes.

Debatterna äger rum i Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm.

Varmt välkommen!

Lund

📆 24 maj 
⏰ kl. 12.15-13.45 
📍 Stadsbiblioteket

Uppsala

📆 24 maj 
⏰ kl. 14.00-15.30 
📍 Uppsala universitet

Göteborg

📆 25 maj 
⏰ kl. 12.15-13.45 
📍 Göteborgs universitet

Stockholm

📆 25 maj 
⏰ kl. 13.00-14.30 
📍 Stockholms universitet