Klimattimmen panelsamtal

Med Klimattimmen bidrar vi till ökad kunskap och förståelse i klimatfrågan. Ta del av våra panelsamtal med forskare, organisationer och politiker.

Vindkraft

Panel: Per Sandström, forskare inom vindkraft och rennäring vid SLU och Sven Nordlund, gruppledare för MP i Kalix. Moderator: Markus Bernevik Olsson, Gröna Studenters nya miljö- och klimatpolitiske talesperson.

Kärnkraft

Panel: Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson Miljöpartiet och Lennart Söder, professor i elektriska energisystem KTH. Moderator: Emma Bergeling, språkrör Gröna Studenter.

COP26

Gäst: Per Holmgren, europaparlamentariker Miljöpartiet och Gröna gruppens sändebud till COP26. Moderator: Jesper Olsson, språkrör Gröna Studenter.

Koldioxidbudget

I panelen: Isak Stoddard, forskare vid Uppsala universitet. Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet. Rickard Malmström, kommunalråd för Miljöpartiet i Uppsala kommun. Moderator: Jonas Bane, Klimatriksdagen

Manlighetsnormen

I panelen: Per Bolund, språkrör, finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister. Vidar Vetterfalk, psykolog och internationell projektledare på MÄN. Martin Hultman, forskare inom klimatförnekelse och koppligen till maskulinitet och högernationalism. Moderator: Johan Berg, Gröna Studenter Göteborg.

Krisbeteendet

I panelen: Frida Hylander, Leg. psykolog, Klimatpsykologerna. Åsa Knaggård, forskare om relationen mellan vetenskap och politik vid Lunds universitet. Leonie Tidlund, medgrundare och styrelseledamot i Klimatstudenterna Sverige. Moderator: Izabelle Adolfsson, riksstyrelseledamot Gröna Studenter.

Aktivism

I panelen: Katrin Uba, forskare inom sociala rörelser vid Uppsala universitet. Jessica Lovell, aktiv i Extinction Rebellion och Stoppa Preemraff. Jonas Bane, ordförande i Klimatriksdagen. Moderator: Sofia Kamlund, sammankallande Gröna Studenter.

Energisystemet

I panelen: Kristina Östman, sakkunnig i energisystem på Naturskyddsföreningen. Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson på Miljöpartiet. Stig-Olof Holm, forskare inom hållbart skogsbruk vid Umeå Universitet. Moderator: Katarina Folkeson, språkrör Gröna Studenter.

Rättvis omställning

I panelen: Catarina Silveira, rådgivare i Just Transition på Union to Union. Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva. May-Britt Östman, forskare som leder urfolksperspektiv på klimat vid Uppsala universitet. Moderator: Edit Holmqvist, ledamot i Gröna Studenters riksstyrelse.