Lärorika klimattimmar

Vi befinner oss i ett allvarligt klimatnödläge. Ännu är timmen inte slagen men tiden är knapp. Samtidigt kan omställningen tyckas vara komplex och omfattande. Vi vill därför med samtalsserien Klimattimmen bidra till ökad kunskap och förståelse. Ta del av våra samtal med forskare, organisationer och politiker.

14 oktober – Koldioxidbudget

 • Isak Stoddard, forskare vid Uppsala universitet.
 • Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
 • Rickard Malmström, kommunalråd för Miljöpartiet i Uppsala kommun.
 • Jonas Bane, klimatriksdagen

Länk till YouTube


Klimattimmen 2020

12 november – Manlighetsnormen

 • Per Bolund, språkrör, finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister. 
 • Vidar Vetterfalk, psykolog och internationell projektledare på MÄN.
 • Martin Hultman, forskare inom klimatförnekelse och koppligen till maskulinitet och högernationalism.

Länk till YouTube

5 november – Krisbeteendet

 • Frida Hylander, Leg. psykolog, Klimatpsykologerna.
 • Åsa Knaggård, forskare om relationen mellan vetenskap och politik vid Lunds universitet.
 • Leonie Tidlund, medgrundare och styrelseledamot i Klimatstudenterna Sverige.

Länk till YouTube

29 oktober – Aktivism

 • Katrin Uba, forskare inom sociala rörelser vid Uppsala universitet.
 • Jessica Lovell, aktiv i Extinction Rebellion och Stoppa Preemraff.
 • Jonas Bane, ordförande i Klimatriksdagen.

Länk till YouTube

22 oktober – Energisystemet 

 • Kristina Östman, sakkunnig i energisystem på Naturskyddsföreningen.
 • Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson på Miljöpartiet.
 • Stig-Olof Holm, forskare inom hållbart skogsbruk vid Umeå Universitet.

Länk till YouTube

15 oktober – Rättvis omställning

 • Catarina Silveira, rådgivare i Just Transition på Union to Union
 • Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva
 • May-Britt Östman, forskare som leder urfolksperspektiv på klimat vid Uppsala universitet.

Länk till YouTube

EnglishFrenchGermanSwedish