Kom på extra riksårsmöte och riksråd

Härmed kallas alla medlemmar och lokalavdelningar i Gröna Studenter till extra riksårsmöte och riksråd den 3 december kl. 17.00–20.00.

Vi inleder mötet med det extra riksårsmötet och följer direkt med riksrådet. Under kvällen kommer vi också att få en spännande gäst. Det vill ni inte missa!

För att anmäla dig till mötet, fyll i här senast den 30 november. Anmälan krävs för att vi ska kunna informera om nya handlingar eller förändringar i teknik. 

Kallelsen med dagordning och handlingar till det extra riksårsmötet finns här. Mötet kommer enbart att behandla frågan om ombud till Miljöpartiets extra stämma. Valberedningens förslag kommer att kompletteras i handlingarna ovan med förslaget till ombud. Detta sker senast 26 november. 

Kallelsen med dagordning och handlingarna till riksrådet finns här. Lokalavdelningar som vill lämna in motioner måste göra detta senast den 12 november till sofia.kamlund@mp.se.

Mötet genomförs digitalt, se länk till mötet i kallelsen. Varmt välkomna!