Vill du som är student engagera dig lokalt eller av annan anledning komma i kontakt med någon av våra lokala grupper?

Skriv direkt till:  

Vi har en ny grupp på gång i Gävle – kontakta info@gronastudenter.se för att komma i kontakt. 

Finns det ingen grupp på din ort? Kontakta info@gronastudenter.se för att komma igång. Ta gärna del av vår snabbguide i att starta en lokal grupp.