Gå med i Sveriges grönaste studentförbund!

Stå upp mot rasism och för en rättvis klimatomställning: Bli medlem i Gröna Studenter oavsett din ålder och om du studerar eller inte. Medlemskapet är gratis, det inkluderar även Miljöpartiet och det gäller per kalenderår.

Är du redan medlem i Miljöpartiet, ex via Grön Ungdom? Mejla då till service@mp.se för att även bli medlem i Gröna Studenter.

Hantering av personuppgifter