Bli medlem i Gröna Studenter

I Gröna Studenter får du träffa andra studenter som brinner för samma frågor som du, som du kan ha kul ihop med samtidigt som ni gör skillnad. Hos oss får du möjlighet att driva en evidensbaserad politik i Miljöpartiet och vara med och göra den gröna valframgången 2022 möjlig. Med ditt stöd och engagemang kan vi ställa om samhället till hållbart snabbare. 

Medlemskapet är avgiftsfritt och är du under 35 år ingår även medlemskapet i Miljöpartiet. Är du 35 år och äldre blir du stödmedlem – du kan närvara på årsmöten med yttranderätt samt i övrig verksamhet som inte riktar sig till yngre.

Bli medlem så här:

Fyll i detta formulär (uppge 12 siffror i personnumret) eller skicka ett SMS till 72-980 med texten: GSMEDLEM [mellanslag] ditt personnummer 12 siffror [mellanslag] din e-post

Förnya medlemskapet för 2021

Är du redan medlem sedan tidigare och vill fortsätta att vara det även 2021? Innan 1 juli 2021 kan du förnya ditt medlemskap genom att fylla i detta formulär (uppge 12 siffror i personnumret). Du kan även förnya genom att skicka ett SMS till 72-980 med: GS2021 [mellanslag] ditt personnummer 12 siffror

Varmt välkommen!

Läs om hanteringen av dina personuppgifter