Miljöpartiets klimatfärdplan

Få koll på Miljöpartiets klimatfärdplan sektor för sektor med Gröna Studenter. Med klimatfärdplanen som grund säkerställer vi en rättvis omställning och ser till att Sverige lever upp till åtaganden inom Parisavtalet.

Grön ekonomi och hållbar konsumtion

Emma Bergeling, språkrör Gröna Studenter.

Övergripande politiska styrmedel

Hedda Ottesen, riksstyrelseledamot Gröna Studenter.

Energisystemet

Anton Hallin, f d riksstyrelseledamot Gröna Studenter.

Skogsbruk

Rebecka Le Moine, f d språkrör Gröna Studenter.

Transportsektorn

Edit Holmqvist, kassör Gröna Studenter.

Internationellt

Malte Roos, f d språkrör Gröna Studenter.

Bygg och fastigheter

Johan Berg, Gröna Studenter Göteborg.

Jordbruk

Ludwig Uller, Gröna Studenter Malmö.

Industrin

Jesper Olsson, språkrör Gröna Studenter.