Få koll på Miljöpartiets Klimatfärdplan

Klimatkrisen är här, den är akut och vi kan inte lämna ansvaret till någon annan. Därför har Miljöpartiet tagit fram en klimatfärdplan. I vår digitala kampanj Få koll på Miljöpartiets klimatfärdplan har vi sedan den lanserades utforskat och fått kunskap om den, sektor för sektor.

Klimatfärdplanen tar sig an utsläppen i alla sektorer samtidigt som vi skapar ett bättre samhälle för oss som lever här och nu, och för kommande generationer. Den innehåller totalt 224 åtgärder, klimatmål som ligger i linje med forskningen, lagstiftning som tar oss dit och statliga stöd som möjliggör omställningen.

Med klimatfärdplanen som grund säkerställer vi en rättvis omställning och ser till att Sverige lever upp till åtaganden inom Parisavtalet och når nettonollutsläpp redan 2035. 

Amina berättar om sektor konsumtion i Miljöpartiets Klimatfärdplan

Mitt namn är Amina Agbere, jag är 26 år och studerar Human Rights, International Relations – Ledarskap och organisation vid Malmö universitet. Tillsammans med bland annat Ludwig Uller är jag drivande i att utveckla lokalavdelningen för Gröna Studenter i Malmö-Lund. 

När Miljöpartiet lanserade sin nya klimatfärdplan fastnade jag direkt för sektorn ‘Hållbar Konsumtion’.

En hållbar ekonomi och en hållbar konsumtion går hand i hand, enligt mig. Likt alla sektorer i Klimatfärdplanen är dessa nödvändiga för att skapa en samhällsförändring. Och om vi kan skapa en sådan förändring är vi en god bit på väg för att nå vår vision om ett rättvist och hållbart samhälle.

Det är ingen nyhet att överkonsumtion har en negativ påverkan på klimatet, vilket i sig själv är ett starkt argument till varför det måste ske en förändring. Men en överkonsumtion blir kanske särskilt påtagligt för oss som studenter då det påverkar vår privatekonomi mycket. 

De tre punkter från Miljöpartiets klimatfärdplan om hållbar konsumtion som jag vill uppmärksamma särskilt är följande:

1. Koppla reklamationsrätten till angiven förväntad livslängd på produkten och gör det lättare för konsumenten att ställa krav när produkter går sönder för tidigt. Förläng den omvända bevisbördan från ett halvår till två år, så att bevisbördan ligger på företaget och inte på konsumenten. 

Som Miljöpartiet skriver i sin introduktion av punkterna inom sektorn hållbar konsumtion är många produkter medvetet designade på ett sätt som förkortar livslängden för produkten för att kunna öka försäljningen. För mig som individ känns det som ett utnyttjande – det kan inte få fortgå.

Genom att lägga bevisbördan på företagen och att reklamationsrätten anges efter varje produkttyp kan vi som individer minska konsumtionen och även spara pengar på så sätt. Tvånget att köpa nytt för att förra produkten gått sönder i förtid är en stor belastning både på klimatet men och på vår privatekonomi. 

2. Sätt stopp för greenwashing. Stärk konsumenternas rätt till korrekt information. Myndigheters tillsyn och verktyg ska stärkas så att företag som sprider felaktig produktinformation kan lagföras och för falsk marknadsföring. 

Detta är viktigt för att missledande information inskränker vår rätt att fatta egna beslut baserad på fakta. Det är viktigt att vi kan lita på den reklam och retorik som finns omkring oss och som faktiskt påverkar våra beslut. Vi vill inte bli lurade, det ska vi inte behöva bli.

3. Satsa på forskning och ta fram färdplaner för omställning till en cirkulär ekonomi över hela landet, som gynnar näringsverksamhet och framväxt av arbetstillfällen.

Denna punkt blir möjligtvis särskilt viktig i omställningen och uppbyggnaden efter pandemin. Många människor runt om i landet har berörts av pandemin och konsekvenserna har varit förödande. Vi måste nu försöka blicka framåt, vara hoppfulla om framtiden och göra upp planer för att stärka samhället igen. Där blir det viktigt att genom forskning satsa på uppbyggnaden av näringsverksamheter och en minskning av arbetslösheten.

Vill du veta mer om klimatfärdplanen?

Se våra kampanjvideos på vår Facebook och Instagram.

Läs hela Klimatfärdplanen