Så skriver ni en motion

En motion innehåller en kort bakgrund om problemet och en sammanfattning av lösningen. Sedan följer en/flera att-satser om vad som yrkas, alltså konkreta förslag på vad mötet ska besluta. Avslutningsvis uppges namn på alla medlemmar och/eller lokalavdelningar som står bakom motionen.

Vad gäller motioner om Miljöpartiets politik kan ni antingen yrka att ni vill ha Gröna Studenters stöd när ni driver frågan själva i Miljöpartiet, eller att ni vill att Gröna Studenter ska driva frågan i Miljöpartiet. 

Ni som vill ha Gröna Studenters stöd för att sedan lägga fram motionen till Miljöpartiets kongress skriver exempelvis:

Jag/vi yrkar:

– att Miljöpartiet verkar för att ett system med basinkomst införs i Sverige.

Ni som vill att Gröna Studenter ska driva en fråga skriver istället:

Jag/vi yrkar:

– att Gröna Studenter verkar för att ett system med basinkomst införs i Sverige.

Lycka till med era motioner!