Så startar du en lokal grupp

Det bästa sättet att starta och utveckla en lokal grupp med medlemmar och verksamhet är att testa sig fram och lära sig under resans gång. Vi alla växer med ansvar och utmaningar. Nu är det din chans! Så här kommer du snabbt igång: 

1. Få med fler

Börja med att berätta för dina vänner och bekanta i plugget om att du vill starta en lokal grupp i Gröna Studenter. Bjud med de nyfikna att vara med. 

2. Kontakta oss

När du ha fått ihop en eller fler intresserade mejlar du till info@gronastudenter.se så bokar vi ett möte för att prata om hur ni kan komma igång.

3. Träffa oss

Vi ses digitalt för att ni ska få veta vilket stöd som finns att få, vilken verksamhet som är på gång och hur ni kan bli en del av vårt nätverk för lokalt engagerade. 

4. Utse admin

Vi hjälper er att komma igång med kanaler (mejl, Facebook, Instagram och ev. nyhetsbrev) så att ni kan nå ut till och bjuda in medlemmar och studenter på er ort. För detta behöver en av er bli huvudadministratör och kontakta oss. 

5. Uppstartsträff

Nu är ni redo att bjuda in till en första träff för att starta er grupp. Sprid eventet i era kanaler till alla medlemmar och studenter på orter. För att planeringen och genomförandet av er verksamhet sedan ska rulla på behöver ni med de som vill engagera sig utse vilka som är ansvariga för gruppen, olika aktiviteter och uppgifter.

Grattis, nu är ni igång! Vi på riksorganisationen finns här om ni har frågor och funderingar. Vi bjuder också in er till nationella nätverksträffar där ni kan utbyta erfarenheter med och lära känna andra lokalt engagerade. Och våra språkrör träffar gärna er för att prata om vårt idéprogram och partipolitiskt engagemang. 

Kom igång med aktiviteter

Det finns massor som ni kan göra i er lokala grupp. Frågor som ni kan ställa er inlednigsvis för att komma igång med aktiviteter är:

  • Hur kan vi som vill driva gruppen lära känna varandra? Hur ofta vill vi ses?
  • Hur når vi ut till och inkluderar medlemmar och studenter?
  • Vad vill vi lära oss, enskilt och som grupp? Ex. ledarskap, ideologi, debattera, tala, manifestera, skriva, motionera eller om särskilda politiska frågor.
  • Hur håller vi koll på och delar vad som händer inom politiken?
  • Vilka politiska frågor är viktiga och intressanta att lyfta på vår ort? Utgå från Gröna Studenters idéprogram och prata med våra språkrör!
  • Hur kan vi samarbeta med Miljöpartiet och Grön Ungdom? Vilka möten, kampanjer och andra händelser vill vi vara med på/hjälpa till med?
  • Finns det politiker, forskare, föreningar eller företag som vore kul att träffa?