TRYGG studietid FÖR en hållbar FRAMTID

I takt med att arbetsmarknaden ändras och nya krav ställs ökar behovet av eftergymnasial utbildning, och allt fler kommer behöva omutbilda sig senare i livet. För utvecklingen av ett mer hållbart samhälle är det centralt att studenters villkor nu förbättras.

På studieorter ska det vara lätt för studenter att få förstahandskontrakt till rimlig hyra. Genom att studentboenden blir en kategori i lagstiftningen kan de anpassas till studenter. Parkeringsplatser behöver då inte byggas – vilket skulle sänka hyran med så mycket som 1 000 kronor per månad.

Studenters ekonomi kan förbättras ytterligare genom höjd bidragsdel och sänkt lånedel i CSN. Mindre lån skulle locka fler att studera, särskilt personer från studieovana hem.

Idag har Sveriges universitet och högskolor lägst andel lärarledda timmar i Europa. Det måste ändras. Dessutom behöver kvaliteten säkerställas genom införandet av obligatorisk utbildning i högskolepedagogik för doktorander och alla andra som undervisar på lärosätena.

Vi i Gröna Studenter kräver följande åtgärder

– Öka bidragsdelen och minska lånedelen i studiemedlet.

– Förenkla byggandet av studentbostäder.

– Slopa parkeringsnormen vid nybyggnation av studentboenden.

– Gör det möjligt att omutbilda sig utan höjd CSN-räntan.

– Inför minst 15 timmat lärarledd undervisning per vecka.

– Inför obligatorisk utbildning i högskolepedagogik för lärarna.

– Reformera de sociala trygghetssystemen vid studier.