Vi röstar på Mariana som partisekreterare

I slutet av maj ska Miljöpartiet välja ny partisekreterare. Partisekreteraren behöver vara lyhörd och inkluderande, och ha en tydlig vision för hur vi tillsammans ska stärka och utveckla partiet. Personen ska vara en engagerande, enande och representativ kärna i partiet, med en holistisk syn på partiets arbete.

För Gröna Studenter passar Mariana Moreira Duarte bäst in på den beskrivningen. Mariana är bra på att se såväl enskilda individer som gruppens behov, och kommer att leda organisationen på ett demokratiskt sätt. Med sitt driv, sin kompetens och sin organisatoriska förmåga kan Mariana leda partiet på alla nivåer för att bygga en öppen och stark organisation.

Vi tror att Miljöpartiet med Marianas ledarskap kan öka sin mångfald, väljarnas förtroende och antalet medlemskap i partiet. Den 30 maj väljs partisekreterare, vi håller på Mariana.

Läs mer om Mariana på Miljöpartiets medlemsportal

Läs mer om valet på Miljöpartiets medlemsportal