VALBEREDNINGEN

Valberedningen är en förtroendevald grupp inom Gröna Studenter som väljs under Riksårsmötet och är självständiga från riksstyrelsen och arbetar precis som riksstyrelsen på förtroende från organisationens medlemmar. Valberedningens uppdrag är att förbereda valet till olika förtroendeposter och ge förslag på vilka som ska väljas till språkrör, riksstyrelsen, revisorer och andra förtroendeposter. När de har lagt sitt förslag är det upp till medlemmarna att på riksårsmötet besluta om de vill välja de som valberedningen föreslår eller någon annan. Under året kan även riksstyrelsen välja personer till olika uppdrag och även då brukar valberedningen förbereda valet och ge förslag till riksstyrelsen inför deras beslut.

Vill du komma i kontakt med valberedningen kontaktar du Tobias Gustavsson som är sammankallande och leder gruppens arbete.

Tobias Gustavsson, Sammankallande
E-post: valberedningen@gronastudenter.se
Telefon: 073 262 38 43

Vi välkomnar alltid nya medlemmar som villa arbeta aktivt i Gröna studenter!