Valberedningen

Valberedningen ger förslag till riksårsmötet på vilka som ska väljas till språkrör, riksstyrelsen, revisorer och andra förtroendeposter.

Vi välkomnar alltid nya medlemmar som vill arbeta aktivt i Gröna Studenter!

Kontakta valberedningen

Malte Roos, Sammankallande
valberedningen@gronastudenter.se