Vår historia

Runt ett soffbord på ett av Miljöpartiets kanslier i en mellanstor stad föddes idén att bilda Gröna Studenters riksorganisation. Många studenter röstade redan på Miljöpartiet så potentialen var stor. Det konstituerande årsmötet hölls sedan i samband med Grön Ungdoms riksårsmöte. När majoriteten av deltagarna gick och lunchade stannade ett tjugotal personer kvar i plenum och bildade Gröna Studenters riksorganisation den 9 mars 2002 i Nacka.

Gröna Studenter blev platsen där en grön politik för högre utbildning och forskning och studenters sociala situation kunde utvecklas och drivas. På Miljöpartiets kongress 2005 blev Gröna Studenter Miljöpartiets officiella studentförbund.

Men Gröna Studenters historia började långt innan dess bildande 2002. Ända sedan Miljöpartiets bildande har Gröna Studenter engagerat sig lokalt och i nätverk i exempelvis Lund och Stockholm.

Redan på slutet av 80-talet fanns långt framskridna planer på att starta en riksorganisation för Gröna Studenter och att ansöka om att bli Miljöpartiets officiella studentförbund. Ett konstituerande årsmöte var inplanerat i februari 1989 och verkar ha genomförts, men vad som hände med den riksorganisationen efter det vet vi inte. Under 90-talet fanns det flera aktiva lokala avdelningar på högskolor och universitet runtom i landet bland annat på Stockholms universitet.

Många som varit aktiva i Gröna Studenter sitter nu på olika nyckelposter i Miljöpartiet. De är riksdagsledamöter, EU-parlamentariker, sitter i partistyrelsen eller är anställda. För många är Gröna Studenter första steget på vägen mot ett fortsatt engagemang i Miljöpartiet eller andra organisationer och en plats där många får vänner för livet.