Vår historia

Redan på slutet av 80-talet fanns långt framskridna planer på att bilda riksorganisationen Gröna Studenter och att ansöka om att bli Miljöpartiets officiella studentförbund.

Under 90-talet fanns det flera aktiva lokala avdelningar på högskolor och universitet runtom i landet. Och idén om Gröna Studenter levde vidare då den hade stor potential då många studenter redan röstade på Miljöpartiet.

Det konstituerande årsmötet för Gröna Studenter hölls den 9 mars 2002 i samband med Grön Ungdoms riksårsmöte i Nacka. När majoriteten av deltagarna gick och lunchade stannade ett tjugotal personer kvar i plenum och bildade Gröna Studenters riksorganisation. På Miljöpartiets kongress 2005 blev Gröna Studenter Miljöpartiets officiella studentförbund.

Gröna Studenter blev platsen där en grön politik för högre utbildning och forskning och studenters sociala situation kunde utvecklas och drivas. Tidigare aktiva i Gröna Studenter sitter nu på olika nyckelposter i Miljöpartiet. De är riksdagsledamöter, EU-parlamentariker, sitter i partistyrelsen eller är anställda.