VÅR ORGANISATION

Gröna studenter tror på ett kunskapssamhälle där det lätt och tillgängligt för människor att studera, vi tror att det är lika mycket en investering för samhället som för individen. Den gröna visionen om ett starkt kunskapssamhälle kräver satsningar på utbildningens kvalitet men också på studenternas ekonomiska situation genom bland annat höjda studiemedel.