VÅR POLITIK

Läs hela vårt idéprogram för 2018 HÄR

Gröna studenter är Miljöpartiet de grönas studentförbund. Vi är opinionsbildande både gentemot moderpartiet och samhället i stort. Högre utbildning och studenters livssituation är viktiga frågor för oss samtidigt som vi tycker det är viktigt att vara opinionsbildande i andra frågor. Vår nära koppling till akademin ger oss förutsättningar att ha forskningsförankring i våra politiska förslag.

KLIMATET
Vår tids stora ödesfråga är klimatfrågan. Vi kommer att hållas ansvariga inför våra barn hur vi agerade. Ett förändrat klimat kommer dramatiskt att förändra livsvillkoren på den här jorden, öka de globala ekonomiska orättvisorna, skapa konflikter och tvinga människor på flykt från sina hem. Ansvaret ligger tungt på ekonomiskt starka länder att leda utvecklingen mot en hållbar framtid.

SAMHÄLLET OCH INDIVIDEN
Vi vill att samhället ska se kunskap som ett egenvärde både för individen och samhället i stort. Vi vill fortsätta att skapa ett öppensinnat och kosmopolitiskt samhälle.Varje individs frihet är av central betydelse men individen har också ett ansvar att den friheten inte går ut över andra människors frihet eller tänjer på naturens gränser.Samhället ska visa stor internationell solidaritet och ge människor på flykt en fristad. Vi måste skapa ett samhälle där all typ av diskriminering upphör. Högre utbildning och vuxenutbildning ska inte längre vara en vattendelare i samhället utan en mötesplats för personer med olika bakgrund och erfarenheter.

VÅR PLAN
Gröna studenters politiska arbete utgår ifrån innehållet i Miljöpartiets partiprogram. Utöver Miljöpartiets partiprogram finns vårt eget idéprogram som syftar till att vara vägledande i organisationens politiska påverkansarbete. I idéprogrammet 2017 presenterar vi våra viktigaste förslag och resonemang. Utöver allmänpolitiska resonemang i avsnittet Det gröna välfärdssamhället och allmän högskolepolitik i Hållbar högskolepolitik fokuserar vi på tre frågor: ökad kvalitet i utbildningen i Kvalitet i högre utbildning, bostadspolitik och samhällsplanering i En fungerande bostadspolitik och ett hållbart samhällsbygge, samt om ett välfärdssystem som även är anpassat för studenter i Sociala trygghetssystem för studenter.