Idéprogrammet

Vid sidan om Miljöpartiets partiprogram driver vi politik utifrån vårt eget idéprogram. Det innehåller våra grönaste förslag och resonemang, och är vägledande i vårt politiska påverkansarbete. Vi verkar för en grön utbildning, ett grönt samhälle och en grön framtid att leva i.

Vi är opinionsbildande både gentemot moderpartiet och samhället i stort. Högre utbildning och studenters livssituation är viktiga frågor för oss, samtidigt som vi strävar efter att vara studenternas röst i den allmänpolitiska debatten. Vår nära koppling till akademin ger oss förutsättningar att ha forskningsförankring i våra politiska förslag.

Klimatförändringarna måste hejdas så fort som möjligt. Om vi inte gör tillräckligt, eller i värsta fall inte ens försöker, så kommer domen från framtida generationer att vara hård. Klimatomställningen ska inkludera alla och vara rättvis i Sverige och i världen. Vi i de rika länderna måste ta ansvar för en hållbar utveckling både på hemmaplan och i andra länder. Attityden om att klimatproblemen kan lösas av någon annan, någon annan gång, någon annanstans måste bort från svensk politik. Sverige ska istället visa klimatledarskap och sträva efter att alltid ha mer ambitiösa klimatmål än något annat land. Det kommer vi att lyckas med, med den gröna ideologin som kompass.

Den gröna ideologin är vår utgångspunkt för hur samhället ska utvecklas. Varje individs frihet har central betydelse, men individen har också ett ansvar för att den friheten inte går ut över andra människors frihet eller tänjer på planetens gränser. Vi vill fortsätta att skapa ett öppensinnat samhälle präglat av mångfald. All typ av diskriminering ska upphöra. Samhället ska visa stor internationell solidaritet och ge människor på flykt en fristad. Kunskap har ett egenvärde både för individen och samhället i stort. Högre utbildning och vuxenutbildning ska inte vara en vattendelare i samhället, utan en mötesplats för personer med olika bakgrund och erfarenheter.

Område för område