VÅRA SPRÅKRÖR

Rebecka Le Moine
Ålder:  27 år
Bor: Linköping
Gör: Biologkonsult på Calluna
E-post: rebecka.lemoine@mp.se
Telefon: 076 836 49 08

För förändring krävs kunskap, och där spelar universiteten och högskolorna en stor roll i omställningen som måste ske, på vägen mot ett grönare samhälle. Vi måste se till att alla utbildningar håller måtten och är ett ställe där jämställdhet och psykisk hälsa värderas högt, och att lärosätens hållbarhetstänk genomsyrar alla kurser och program.

Andra frågor jag brinner för: Naturvård, biologisk mångfald, kortare arbetstid och medborgarlön.


Malte Roos
Ålder: 23 år
Bor: Malmö
Gör: Organisationssekreterare Miljöpartiet i Malmö
E-post: malte.roos@mp.se
Telefon: 072 540 74 22

Högre utbildning är ett frihetsredskap. Studier på högskola och universitet måste vara tillgängligt för alla, oavsett social och ekonomisk status, hälsotillstånd, bostadsort eller andra förutsättningar.

Andra frågor jag brinner för: Utbildning, utrikespolitik och bistånd, klimat och migration.