För ett hållbart studentliv NU

Vår vision är ett samhälle som tar hänsyn till både människa och miljö. Men för att skapa hållbarhet och lösa framtidens utmaningar behövs kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och tvärvetenskapliga perspektiv. Vi i Gröna Studenter ser till så att politiska beslut baseras på forskning och inte på populism eller kortsiktiga vinstintressen. Ju fler vi är desto mer skillnad kan vi göra. Läs mer


Vi vill ha Alice Bah Kuhnke till språkrör

För att komma tillrätta med Miljöpartiets fall i opinionen nominerar Gröna Studenter nu Alice Bah Kuhnke till språkrör. Förbundet menar att hon är ett proffs på att kommunicera, har bred erfarenhet, kan lyfta den sociala dimensionen av att vara grön och ingjuta självförtroende och stolthet i den gröna rörelsen. Läs mer


Vår tid är NU – medskapa grön politik

Nu har vi möjlighet att gå från idé till politik som blir verklighet i Sverige och i världen. Det måste vi utnyttja så mycket det bara är möjligt! Nu är det dags att påbörja arbetet med Gröna Studenters motioner till Miljöpartiets kongress 2021. Vill du vara med? Läs mer