För ett hållbart studentliv NU

Vår vision är ett samhälle som tar hänsyn till både människa och miljö. Men för att skapa hållbarhet och lösa framtidens utmaningar behövs kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och tvärvetenskapliga perspektiv. Vi i Gröna Studenter ser till så att politiska beslut baseras på forskning och inte på populism eller kortsiktiga vinstintressen. Ju fler vi är desto mer skillnad kan vi göra. Läs mer


Påverka vem som blir språkrör

På Miljöpartiets extra kongress den 31 januari 2021 väljs ett nytt språkrör efter Isabella Lövin. Som medlem i Gröna Studenter kan du nu vara med och påverka vem det blir. Läs mer


Kom på riksårsmöte och riksråd

Härmed kallas alla medlemmar och lokalavdelningar i Gröna Studenter till extra riksårsmöte och riksråd den 3 december kl. 17–20. Vi inleder med det extra riksårsmötet och följer direkt med riksrådet. Under kvällen får vi också en spännande gäst. Läs mer


Var med på lärorika klimattimmar

Vi befinner oss i ett allvarligt klimatnödläge. Ännu är timmen inte slagen men tiden är knapp. Samtidigt kan omställningen tyckas vara komplex och omfattande. Vi i vill därför bidra till ökad kunskap och förståelse genom vår webbinarieserie Klimattimmen. Läs mer