Rosmarie Sundström

Organisationssekreterare och valsamordnare

rosmarie@gronastudenter.se

Lovisa Roos

Sammankallande

Talesperson för kultur och landsbygd

lovisa.roos@mp.se

Izabelle Adolfson

Vice sammankallande

Talesperson för jämställdhet och integration

izabelle.adolfson@mp.se

Henrik Almén

Kassör

Talesperson för ekonomi och rättspolitik

henrik.almen@mp.se

Edit Holmqvist

Ledamot

Talesperson för utbildning och forskning

edit.holmqvist@mp.se

Markus Barnevik Olsson

Ledamot

Talesperson för klimat och miljö

markus.barnevik.olsson@mp.se

Stina Ahlmann

Ledamot

Talesperson för utrikes och säkerhet

stina.ahlmann@mp.se

Hedda Ottesen

Ledamot

Talesperson för hälsa och sjukvård

hedda.ottesen@mp.se

Sofie Lemontzis

sofie.lemontzis@mp.se