Om oss i Gröna Studenter

Gröna Studenter finns till för dig som studerar eller har avslutat studier på högre nivå. Vi utgör Miljöpartiet de grönas studentförbund och vår roll är att koppla samman forskning med politisk idéutveckling. Hos oss får du diskutera, utveckla och driva politik.

Vi har ett eget idéprogram där vi beskriver de idéer som vi i Gröna Studenter vill utveckla samhället till det bättre med. Vi värderar evidens högt och baserar våra idéer på kunskap och genomgående diskussion. Idéprogrammet är vår utgångspunkt i hur vi påverkar politiken. På riksnivå verkar vi gentemot Miljöpartiet och lokalt har vi lokalavdelningar som påverkar den lokala politiken och lärosätena.

Verksamhetsplan 2021

Stadgar 2021

Vår historia