Emma Bergeling föreslås som nytt språkrör för Gröna Studenter

Riksvalberedningens motiverar varför de föreslår Emma så här:

Emma har haft ett imponerande engagemang i GS, i studentlivet och i övriga samhället, och har visat valberedningen ett brinnande engagemang för våra frågor. Hennes erfarenheter inkluderar bland annat att hon varit medgrundare till Klimatstudenterna, en examen i klimatekonomi och senast som ledamot i Gröna Studenters riksstyrelse.

Det kopplat med hennes sakkunskaper, kontaktnät och inte minst retoriska kompetenser gör henne väl lämpad till språkrörsuppdraget när vi rör oss in i valrörelse. Hon har visioner men också konkreta tankar kring hur vi kan bli en starkare organisation och en starkare röst för alla Sveriges Gröna Studenter.

Valet av språkrör äger rum på Gröna Studenters extra riksårsmöte den 20 oktober. Läs mer

EnglishFrenchGermanSwedish