Lediga förtroendeuppdrag

Regional valkampanjledare

Vill du ha valrörelsens kanske roligaste, viktigaste och mest utvecklande förtroendeuppdrag? Nu söker vi fem centrala kuggar i Gröna Studenters arbetet med att locka studentväljare till Miljöpartiet. Målet är såklart att partiet ska bli störst bland landets studenter. 

I linje med Gröna Studenters riksårsmötesbeslut om valplan har du som är/blir medlem nu möjlighet att söka uppdraget som regional valkampanjledare. Det innebär att under valrörelsen utgöra den värdefulla länken mellan våra lokala grupper/aktiva och riksorganisationen då vi inte har distrikt eller regioner. På så sätt kan vi tillsammans uppnå det som står i valplanen.

Om uppdraget

I uppdraget rekryterar och engagerar du studenter i att kampanja och anordna aktiviteter vid lärosäten. I rollen ingår även att skriva debattartiklar och ta paneldebatter. Du verkar inom ett visst område i landet, och vid utvalda lärosäten, där du har rollen att leda, samordna och genomföra kampanjandets olika delar tillsammans med Gröna Studenters lokala ledare och grupper. Det hela sker i samarbete med Gröna Studenters riksorganisation, samt med Miljöpartiet och Grön Ungdom lokalt och regionalt. 

Du börjar uppdraget med att gå vår utbildning Grön Akademi den 25-27 mars om ledarskap, politik, påverkan, kommunikation och kampanj. Du får träning i att debattera skriftligt och muntligt, värva medlemmar fysiskt och digitalt, samt anordna aktiviteter som toppolitikerbesök, paneldebatter och kampanjande. Du får även utveckla en regional valplan med mätbara mål, tidsplan och en budget utifrån Gröna Studenters nationella strategiska valplan. 

Sedan drar arbetet igång med att lansera och driva Gröna Studenters valmanifest med debatter, kommunikation och aktiviteter. Därefter flyttas fokus till Miljöpartiets planerade kampanj vecka 20 och valupptakt den 27-29 maj. Under sommaren syns vi på festivaler ihop med Grön Ungdom. Sedan är det slutspurt som gäller med fullt ös innan valet den 11 september. Därefter gör vi en större utvärdering tillsammans och firar våra framsteg. 

Du får stöd i ditt uppdrag av vår nationella valsamordnare under löpande möten dessa veckor. Vi tar del av varandras lärdomar och hjälps åt med att genomföra allt steg för steg. 

Du behöver: 
– vara student eller nyligen ha varit student.
– tycka om att knyta kontakter.
– vilja lära dig nytt och växa in i rollen.
– vilja läsa in dig i en bredd av politiska frågor.
– gilla att projektleda och samordna grupper.
– våga tala inför folk.
– gilla att resa och anpassa dig till nya miljöer. 

Som person är du: 
– kommunikativ i tal och skrift.
– ansvarsfull och strukturerad.
– initiativrik och lösningsorienterad.
– van vid att hålla deadlines.
– stödjande och peppande. 

Uppdraget pågår framför allt under perioderna april-maj och augusti-september, och för dessa månader utgår ett arvode per månad. Resor och i vissa fall mat och boende ersätts enligt överenskommelse. 

Sök genom att fylla i detta formulär senast den 27 februari.

Riksstyrelsens valsamordningsgrupp genomför intervjuer löpande där du får möjlighet att berätta om dina erfarenheter, kunskaper och kompetenser som gör dig lämplig. Beslut kommer att tas av riksstyrelsen under vecka 9.

Vid frågor kontakta riksstyrelsens sammankallande sofia.kamlund@mp.se