Skip to content
logo-round@2x
Menu
logo-round@2x

sök till ledare 2023!

Vi har ett nytt ledarprogram i Gröna Studenter uppdelat i fyra moment under året. Du kan söka inför varje nytt moment. Ta chansen att utvecklas till en erfaren, hållbar och inkluderande ledare i Sveriges grönaste studentförbund! 
Webbomslag (51)

Som deltagare får du: 

  • Löpande utbildning, stöd och inspiration.
  • Bli stärkt, utvecklas och ha roligt som ledare.
  • Ett nätverk med lokala och regionala ledare.
  • En personlig mentor med ledarerfarenhet.
  • Meriterande erfarenhet av grönt ledarskap.

Om ledare 2023

I ledarprogrammet Ledare 2023 får du utbildning, stöd och träning i det som krävs av en lokal och regional ledare i Gröna Studenter. Under året genomför i följande moment: 1. Värva och aktivera medlemmar. 2. Göra kampanjer och aktioner. 3. Stötta och peppa medlemmar. 4. Ansvara för en lokalavdelning. Du väljer själv om du vill delta hela året, eller i ett eller flera moment. 

Varje moment inleds med en digital utbildning på en timme. Därefter tränas du genom att leda aktiviteter unika för varje moment med stöd från din personliga mentor. Sedan samlas vi digitalt igen för att under en timme finslipa allas ledarkompetens. Totalt under året rör det sig om åtta digitala timmar, två per fyra moment. 

Vi börjar i mars och är klara i slutet av november. Exakt när träffarna äger rum bestämmer vi utifrån vilka det är som deltar. Vi kommer med andra ord att utforma den gemensamma tidsplanen för ledarprogrammet tillsammans – allt för att möjliggöra ett så brett och stort deltagande som möjligt.

SYFTET MED LEDARE 2023: 

  • Fler inkluderande och hållbara gröna ledare.
  • En växande grön politisk studentrörelse. 
  • Fler erfarna ledande i Gröna Studenter. 
  • Fler studenter som lyfter Miljöpartiet.
  • Ett ökat grönt styre för Miljöpartiet.
Webbomslag (52)

om momenten

1. VÄRVA OCH AKTIVERA MEDLEMMAR

Du utbildas i att värva och aktivera medlemmar där du själv är eller har varit student. Utbildningen innehåller en introduktion till Gröna Studenter och inkluderande medlemsvärvning. Träningen består i att boka och hålla i ett ha ett bokbord/en monter på ett campus. Du kan även välja att arrangera föreläsning/panelsamtal för studenter. Det värvarmaterial som du behöver får du hjälp med att ta fram i Canva och beställa. Vill du få fördjupad kunskap i grön ideologi kan du gå en extra utbildning om det. 

Momentet pågår omkring vecka 10-14 i mars och april.

2. Göra kampanjer och aktioner

Du utbildas i att göra politiska kampanjer och olika former av fredliga aktioner. Syftet är att bilda opinion bland studenter och att som politiskt studentförbund påverka oppositionspartier. Träningen består i att ordna aktiviteter såsom homeparty med Miljöpartiets företrädare, dörrknackning i studentbostadsområden, en aktion för studenter eller kampanja där studenter samlas. Det kampanjmaterial som du behöver får du hjälp med att ta fram i Canva och beställa. Vill du skriva en debattartikel eller skicka ut ett pressmeddelande får du utbildning och stöd i att göra det.   

Momentet pågår omkring vecka 15-22 i april och maj.  

3. STÖTTA MEDLEMSENGAGEMANG

Du utbildas i att ordna sociala aktiviter för medlemmar, samt i att starta och leda nya aktivitetsgrupper av medlemmar. Här fokusera vi på att vara en hållbar och inkluderande ledare vad gäller bl.a. internkommunikation, inkludering/mångfald, ARUBA-modellen, SMARTA mål och stresshantering. Träningen handlar om att ordna och leda en aktivitet där medlemmar kan lära känna varandra, vår gröna rörelse och få en inblick i vilka möjligheter de har att engagera sig. 

Momentet pågår omkring vecka 35-39 i september och oktober.

4. ANSVARA FÖR EN LOKALAVDELNING

Du utbildas i att samarbeta med andra ledare så att ni tillsammans i en styrelse kan ansvara för en lokalavdelning i Gröna Studenter. Träningen består i att arbeta med exempelvis styrelsemöten, årsmöte, verksamhetsplan eller budget i en lokalavdelning, men även motioner till riksårsmötet. I vissa fall kan det röra sig om en fiktiv lokalavdelning men vi hoppas att alla deltagare får möjlighet att bidra till en lokalavdelning som finns eller som håller på att startas upp. 

Momentet pågår omkring vecka 40-48 i oktober och november.

villkor för deltagande

Du kan delta oavsett ålder men behöver vara eller nyligen ha varit student. Eftersom det handlar om ledarskap lokalt eller regionalt kopplas ditt deltagande till en befintlig lokalavdelning. Finns det ingen där du vill vara ledare får du under året stöd i att vara med och starta en ny avdelning.

För varje aktivitet ansvarar du för planeringen och genomförandet på egen hand inklusive den kommunikation som behövs med medlemmar. Om ni är fler som deltar från samma ort hjälps ni åt men ni kan också välja att ansvara för en aktivitet på egen hand. Som stöd har ni en personlig mentor med erfarenhet av att vara ledare i Gröna Studenter.

Att delta är gratis. För genomförandet av de aktiviteter som du under året tränas i behöver du dock söka sponsring lokalt och/eller regionalt från Gröna Studenter och Miljöpartiet. Det rör sig om att täcka kostnader för exempelvis resor, material och mat. Du får stöd i att söka denna sponsring. 

Deltagandet i ledarutbildningen bygger på frivillighet och ideellt arbete. Du avgör själv vilka moment och aktiviteter som du vill göra. Det finns inget krav på att göra precis allt och du kan när som helst oavsett skäl välja att pausa eller avsluta ditt deltagande genom att meddela ansvarig på Gröna Studenter. 

47

Gör så här för att söka:

Mejla några rader om dig själv och ditt engagemang till info@gronastudenter.se så blir du kontaktad av vår organisationssekreterare. Varmt välkommen!

Tack för din ansökan!

Bli medlem

Medlemskapet är gratis och du kan gå med oavsett ålder och om du studerar eller inte. Som medlem får du fri tillgång till utbildningar, träffar och evenemang. Välkommen!

Dela sidan!

Hjälp oss sprida ordet om Gröna Studenter! Ju fler som får veta om oss desto mer kan vi i Sveriges gröna studentförbund växa.

Om oss

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund.

Är du nyfiken på att engagera dig? Hör av dig till din lokala ledare.

Kontakt

Gröna Studenter
Pustegränd 3
11820 Stockholm
info@gronastudenter.se